دختر که باشی ...

اینجا زمین است ...

.
.
.

دختر که باشی


اگر زیبا باشی عطسه کردنت را هزار نفر لایک می کنند


اما قیافه که نداشته باشی عاشقانه ترین احساساتت خریدار ندارد

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سونی03

بسیارزیبا......[تایید]

sajad.a.h

پسر که باشی که تازه اوج بدبختی فقط به خاطر پول است که عزیز میشوی[گریه]