تنهاتر ...

راستش را بخواهی دیگر هیچ چیز تغییر نکرده است ...

من هنوز قهوه می خورم سیگار می کشم پیاده میروم ...

هستم اما تلخ تر بیشتر تنهاتر ...

 


/ 2 نظر / 11 بازدید
nazanin880

به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت ! نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !