# دختر

دنیا ...

باور کن ...        اگر خودتو درست کنی ...                                همه چیز درست میشه ...                                                           حتی دنیا ....                                                          ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 6 بازدید

دوست خوب

هـــیچی مِثلِ دآشـــتَن یِه دوستِ خوب نـــیست اِنقَد حآل میدِه یِه دوســـت دآشته بآشی کِهبآهـــآش بِری خَرید !!بِری کـــآفی شـــآپ !!!مَردُم آزآری کُنی ! رَنگِ لِبآس ســـت کُنید بآهم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید