# دختر

دنیا ...

باور کن ...        اگر خودتو درست کنی ...                                همه چیز درست میشه ...                                                           حتی دنیا ....                                                          ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 10 بازدید