# تنهایی

بی کسی و تنهایی ...

مــــــــــــدتـهـاســـــــــــــــت . . .نـه بـــــــــه آمـــدن کـسـی دلـخـوشــــــــــــم ، نـه از رفـتــــــــــــن کـسـی دلـگـیـــــــــــــــــر ؛ بـی کـسـی هـم عـالـمـــــــــــی دارد ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 10 بازدید