ای کاش همیشه کودک میماندم

اگر من بزرگ نمی شدم ، پدربزرگ هنوز زنده بود

 

 

 

اگر من بزرگ نمی شدم ، موهای مادرم سفید نمیشد

 

 

اگر من بزرگ نمی شدم ، مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید

 

 

اگر من بزرگ نمی شدم ، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود

 

 

اگر من بزرگ نمی شدم ، غروب جمعه برایم دلگیر نبود

 

 

اگر من بزرگ نمی شدم ، هیچوقت نمی دیدمت و دلم برایت تنگ نمیشد

 

 

ای کاش من همیشه کودک می ماندم

 

 

چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من …

 

 


/ 8 نظر / 12 بازدید
نیکا

عجب رویایی بود رویای کودکی بدون سیگار کلاسیک بودیم بدون مشروب مست بدون معشوق عاشق بدون عقل عاقل! عاقل و بالغ شدو گند زد به همه چی.....

علی فلسفی

واحد اندازه گیری فاصله متر نیست اشـــــــتیاق است مشـــــتاق که باشی یک قدم هم فاصله یی دور است

saman

٧ قاعده ازامیر المومنین علی علیه السلام: ========================== ١- از کسی بدت نیاید هر چند در حق تو اشتباه کرده ٢- نگران نباش هرچند که ناراحتی هایت به اوج رسیده باشد ٣- هر چند که به مقام بالا رسیدی ساده زندگی کن ٤- هرچند که بلاها فراوان شد ولی انتظار خیر داشته باش ٥- دست به خیر داشته باش حتی اگر خود در تنگنایی ٦- اگر قلبی پر از خون داری بازهم لبخند بزن ٧- برادر مسلمانت را از دعای خیرت به سبب غیابش محروم نکن به اندازه محبتتان به امیر المومنین علی علیه السلام نشر دهید[گل][گل]

masoud

چقدر ساده و خوش باور بودم که بخاطر درست کردن زندگی تو حاضر بودم از خودم بزنم! چقدر احمق بودم که بخاطر تو گوش به حرف هیچکس نمیدادم! چقدر حماقت داشتم که برای حس خوشبختی گوش به هر حرف نامربوطی سپردم و بخاطر تو گفتم: «اشکالی نداره! مردم حرف زیاد میزنن!!!» اما.....اما.....حرف نبود و حقیقت بود! و من وقتی فهمیدم که ضربه را خوردم! تو کاری کردی که به هیچ کس دیگر اعتماد نکنم! حتی به خودم! لعنت به تو که زندگیت شد گلستان و زندگی مرا به آتش کشیدی!

سکوت

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][لبخند][لبخند]

سکوت

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]