NO BOY FRIEND ....

برای خودت زندگـــی کن

کسی که تـو را "دوست" داشته باشد ...

با تـو "می مانـد"

برای داشتنت "می جنگد"

اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای می رود ...!

 

/ 28 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

اون وب قبلیم بود حذف شده نگاهت مرهمی بود آتش سینه را… کاش نبودم ،تاببینم رویش اشک های توبرگونه را. ای یادگارقدیم… سهم من بی تو ویرانیست…. رفتی!!! ولی… حجم چشمانم برای تو….همیشه بارانیست...

عالیه

وبت عالیه

علی

بهترین دوستم برایم خواهی بود حتی اگرسختی راه چشمانت را ازمن دورکندوبهترین حتی اگرطنین صدایت به گوشم نرسد.

وحید نی نی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

وحيد

تــــوی این دنیـــا هر کسی داره یه چیزی میکشه. یکی "درد" می کشه ؛ یکی "زجر" می کشه؛ یکی" نقاشی" می کشه ؛ یکی" سیگار "می کشه؛ یکی "داد" می کشه؛ یکی" سوت "می کشه ؛ یکی" ناز" می کشه ؛ یکی" تریاک" می کشه ؛ خلاصه میون اینهمه کشیدنـــــــــــی مــ ـ ـ ــن فقط می خوام ღ♥ღ نفس ღ♥ღ بکشم

وحيد

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

علی

سلام دوسته عزیز؛ شادی پروانه ای است که هرچه تقلا کند نمی توانی ان را شکار کنی، باید ارام باشی تا روی شانه هایت بنشیند،پس زندگیت سرشار از ارامش وشانه هایت پرازپروانه.

گوشه نشین سرزمین تنهایی

گُفتــــــــ :مَـــرا فَــرامــوش کُـטּ اَمّـــا نَــدانستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــاد مـــانـدَטּ رآ نَــداشتـــــــ…!

سامان

خداوند ناز خود را در دختر تجلى کرد اى نازترین ناز خدا روزت مبارک روز دختر بر شما مبارررک باشه??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????