تنهام!

 

صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست

گاهی باید توی آیینه خوب نگاه کنی ببینی هنوز زنده ای یا نه

 


/ 7 نظر / 12 بازدید
الیستی

سلام وب قشنگیه...خستخ نباشید...به منم سر بزن![دست]

Mina

تو سکوت میکنی... فریاد زمانم را نمیشنوی یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید [گل]

Mina

معجزه خبر نمیکند لطفا با احتیاط نا امید شوید [نیشخند]

وحید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sajad.a.h

زنده نیستم فقط آنچه از من مانده شاید مرده ای باشد متحرک.[گریه]

mina

آدمها فـرامـوش نـــمی‌کــــنند...!! فــــــــقط ... دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت می‌شـوند ... هـمین !