دل ندادی ...

امل نیستم ....

دل میخواستم از تو نه تن ...

تن فروش در شهر من زیاد است ....

جایی خوانده ام زن باشی یا مرد فرقی ندارد ...

دل نداده تن بدهی فاحشه ای ....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید