باران ...

خوش بہ حال آسموטּ ڪہ هر وقت دلش بگیره بے بهونہ مے باره…

بہ ڪسے توجہ نمے ڪنہ…

از ڪسے خجالت نمے ڪشہ…

مے باره و مے باره و…

اینقدر مے باره تا آبے شہ … 

آفتابے شہ …!!!

ڪاش…

ڪاش مے شد مثل آسموטּ بود…

ڪاش مے شد وقتے دلت گرفت اونقدر ببارے تا بالاخره آفتابے شے…

بعدش هم انگار نہ انگار ڪہ بارشے بوده…

 

 

/ 6 نظر / 12 بازدید
honey

تو خوبی ، تو ماهی ، یه دونه ای آره… فقط آدم هم بشی حــــلّــــــه . . . خوشگل بووود متنت

عاطی

لااااااااایییییییییییییییییک

honey

خووو اگه فرشته ای ک سجده کن در برابرم....دیگه مقام آدم ک من باشم از تو بیشتره[نیشخند]

mahsaaaaa

یک ساعت که افتاب بتابد خاطره ان همه شب های بارانی ازیاد میرود این است حکایت ما ادمها فراموشی....