دیر آمدی ...

دیر آمدی …….

 
 ببین چه عشق بازی باشکوهی است ...


        میان من و موریانه های این قبرستان……

 

/ 9 نظر / 12 بازدید

قـَدَش به عشق نمیرسید،غرورم را زیرِ پایش گذاشتم تا برسد،اما باز هم نرسید... سلام عزیزم خوبی؟آپم خوشحال میشم بهم سر بزنی. [بوسه][گل]

ℕÅℱÅℌ

برای دوباره آمدنش دعا نکن شاید... وقتی آمد همانی نباشد که رفته.....

pegah

سلام خوبی؟ نه من زیاد آپ نمیکنم اما اگه وقت و حوصلشو داشتم چشم

pegah

من تو لینکات نیستم؟

pegah

خاطــــــره یعنی : یک سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند...

pegah

خاطــــــره یعنی : یک سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند...

honey

آدمها فراموش نمیکنند … فقط دیگر ساکت میشوند … همین !

honey

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…