ترجمه آهنگ وبم !!!

It’s been said and done

این قبلا گفته شده و انجام شده

Every beautiful thought’s been already sung

هر فکر زیبایی قبلا به یه اهنگ تبدیل شده

And I guess right now here’s another one

و فکر کنم الان این یکی دیگه از اون اهنگاس

So your melody will play on and on,

ملودی تو پشت سر هم نواخته میشه

with best we own

بهترین چیزی که داریم

You are beautiful, like a dream come alive, incredible

تو زیبایی مثل یه رویای حقیقی …زیباییت باورنکردنیه

A center full of miracle, lyrical

مثل مرکز تمام معجزه ها پر از شور و هیجان

You’ve saved my life again

تو دوباره زندگی منو نجات دادی

And I want you to know baby

و فقط می خوام بدونی

[Chorus]

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و من همش تکرارش می کنم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و من همش تکرارش می کنم

[Verse 2]

Cursing me, boy you played through my mind like a symphony

پسر!!! همیشه تو ذهنم عین یه سمفونی نواخته میشی

There’s no way to describe what you do to me

هیچ جوری نمی تونم توصیف کنم با من چه کار کردی

You just do to me, what you do

تو فقط داری کار خودتو می کنی(منو عاشق می کنی)ه

And it feels like I’ve been rescued

و این عشق طوریه که من حس می کنم نجات پیدا کردم

I’ve been set free

و من ازاد شدم

I am hyptonized by your destiny

من با سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم

You are magical, lyrical, beautiful

تو جادویی هستی پرشور و هیجانی زیبایی

You are…I want you to know baby

تو هستی….و فقط می خوام بدونی

[Chorus]

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و من همش تکرارش می کنم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و من همش تکرارش می کنم

[Bridge]

No one can pause

هیچکس نمی تونه مکث کنه

You stand alone, to every record I own

تو تنها کسی هستی که تو تمام خاطرات و پیشینه ی منه

Music to my hear that’s what you are

موزیکی که من درکش میکنم تو هستی

A song that goes on and on

موزیکی که همیشه در حال نواختنه

[Chorus]

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و من همش تکرارش می کنم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم

I love you…like a love song…

من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم

 


/ 0 نظر / 10 بازدید