تفاله ...

خوشحالی اسمت تو دهنم میچرخه ....

تفم تو دهن میچرخه ....

ولی آخرش میندازن زمین !!! ...

آره !اینجوریاست ...جو نگیرتت !!!!

 

/ 36 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اسما

گاهى… آنکس ک میخنددومیخنداند… میخواهدحواست راازچشمان گریانش پرت کند لینکیدم شوما هم بی زحمت بلینک[شوخی]

fateme

خنجری از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسی جز تو نبود...

mahya

................................ ♥سهــم من از دنیــــــــــــا♥ ♥نداشتن استــــــــــــ ...♥ ♥تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــا♥ ♥و فكـــــــر كردن به كســـــی كه♥ ♥هیــــچ وقتـــ نبود♥ اپت عالی بود

love

.▓▓..▓▓ ..▓▓......▓▓ ..▓▓......▓▓..................▓▓▓▓ ..▓▓......▓▓..............▓▓......▓▓▓▓ ..▓▓....▓▓..............▓......▓▓......▓▓ ....▓▓....▓............▓....▓▓....▓▓▓....▓▓ ......▓▓....▓........▓....▓▓..........▓▓....▓ ........▓▓..▓▓....▓▓..▓▓................▓▓ ........▓▓......▓▓....▓▓ .......▓......................▓ .....▓.........................▓ ....▓......^..........^......▓ ....▓............♥.............▓ ....▓..........................▓ ......▓..........ٮ..........▓ ..........▓▓..........▓▓ آپــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــمـــ ــ ــ ــ .....

*باران*

سلاممممممممممممم دوست عزیز مرسی ک بهم سر زدی...اپت عااااااااالی بود

یه دختر تنها

اینـجــــا ، زمین … ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان ! نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست ! امّــــا ، مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد ! سلام ، تـــــولــــــیدَش ! و انــــــــقضـــایــــــــش ؛ خــــداحــــافــــظ......

وحید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] دوست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]دوست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

یخی

درمانِ همه یِ دردهاکدئین نیست! درمانِ این دردها کمی آغوش مردانه تو است...!

בرבمـ ـטּـב

✘.. ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯿﻪ ﺩﻭﺭﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﺭﻓﯿﻖ 
ﭘﺸﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ ✘..!!