تنهایم ...

من در میان مردمی هستم


                که باورشان نمیشود تنهایــــم


میگویند خوش بحالت که خوشحالی


                نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست


برای دوست داشتن مــــــــن ....

 


/ 2 نظر / 12 بازدید
یه مزاحم ....وحید...

سلام امیدوارم خوب باشی خیلی دلم واست تنگ شده بود شرمنده باز اگه اوقاتتو تلخ کردم این دسته گلم تقدیم تو [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] خدا حافظ

یه مزاحم ....وحید...

سلام امیدوارم خوب باشی خیلی دلم واست تنگ شده بود شرمنده باز اگه اوقاتتو تلخ کردم این دسته گلم تقدیم تو [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] خدا حافظ